خانه / کفش بوت

کفش بوت

کفش بوت اصطاحاً به کفشی گفته می شود که ساق داربوده و بسته به ارتفاع ساق اگرکوتاه باشد نیم بت واگربلند باشد بوت گفته می شود.

قالب کفش بوت می تواند هم کلاسیک ویا اسپرت ویا حتی کالج باشد ودر واقع همان کفش اسپرت یا کلاسیک وکالج است اما با ساق بلندتر.

راه های ارتباطی ما:

مسئول فروش:علی رضائی

موبایل:۰۹۱۹۶۶۶۹۹۴۹

موبایل:۰۹۳۵۸۷۶۹۵۲۳

کانال تلگرام:t.me/kafshepakhor

اینستاگرام:pakhor.shoes

ایمیل:info@kafshbazha.ir

 

 

جهت ارتباط ما با شما لطفا اطلاعات زیر را تکمیل کنید.
  • چنانچه تولید کننده یا مشتری هستید،یکی ازگزینه های بالا را انتخاب کنید.